Haben Sie Fragen? +49 2562 18749-00

p17 - Geomarketing

Geomarketing

Betere beslissingen binnen marketing en verkoop.

Advies & Service

p17 - de experts op gebied van geomarketing.

Buitendienst

Optimalisering van de buitendienst of service.

Geomarketing

Geomarketing

Betere beslissingen binnen marketing en verkoop

Met geomarketing worden markten geanalyseerd, hierbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke structuren. Met deze informatie kunnen sales- en marketingbeslissingen efficiënter en beter gemaakt worden. Hierbij worden bedrijfsgegevens ingelezen in software (bijvoorbeeld RegioGraph of Map&Market) en met marktgegevens verrijkt.

Met geomarkting identificeert u complexe verbanden in één oog opslag, namelijk:

 • Klant- en marktanalyses
 • Het plannen van het gebied en optimaliseren van het afzetgebied
 • Uitbreidingsplanning en website-analyse

Met geomarketing worden uw bedrijfsgegevens zoals de regionale verkoop, distributie en structuren in de buitendienst op een digitale landkaart gevisualiseerd en geëvalueerd. Deze factoren geven transparantie, zijn objectief en geven vertrouwen in de besluitvorming.

Deze gegevens worden gekoppeld aan interne gegevens om zo potentiële klanten te bereiken, zo worden beslissingen ‘met onderbuikgevoelens’ vermeden. Door de implementatie van regionale marktdata, wordt uw afzetpotentieel op de regionale markt op minimaal niveau geografisch gevisualiseerd.

Wij bieden ondersteuning bij het implementeren van uw sales en marketing strategieën. Tevens bieden wij de passende oplossing voor alle belangrijke geomarketing-componenten:

 • Geomarketing software oplossingen, zoals bijvoorbeeld RegioGraph of Map&Market
 • Digitale landkaarten
 • Regionale marktdata en overige potentiële data
 • Naar wens kunnen wij u begeleiden met de volledige uitvoering van het project. Het onderzoek naar de voor u passende marktgegevens en een training voor u en uw medewerkers in RegioGraph of Map&Market.

Wij bieden u zekerheid voor alle beslissingen op gebied van ruimtelijke structuren.

Geomarketing

Onze Geomarketing dienstverleningen

p17 - de experts op gebied van geomarketing

Met geomarketing worden markten geanalyseerd, hierbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke structuren. Met deze informatie kunnen sales- en marketingbeslissingen efficiënter en beter gemaakt worden. Hierbij worden bedrijfsgegevens ingelezen in software (bijvoorbeeld RegioGraph of Map&Market) en met marktgegevens verrijkt.

Met geomarkting identificeert u complexe verbanden in één oog opslag, namelijk:

 • Klant- en marktanalyses
 • Het plannen van het gebied en optimaliseren van het afzetgebied
 • Uitbreidingsplanning en website-analyse

Verder bieden wij ondersteuning en delen wij onze expertise op het gebied van geomarketing voor de volgende projecten:

 • Optimalisering van de buitendienst en gebiedsplanning
 • Filiaalplanning en -optimalisering
 • Verkooptrainingen en -begeleiding
 • Gebiedsplanning en optimaliseren van het afzetgebied
 • Doelgroepanalyse

Naast de optimalisatie van de verkoop- en filiaalgebieden, de planning voor uitbreiding van de markt en de optimalisatie van het afzetgebied, adviseren wij kleine en middelgrote ondernemingen in marketing. Deze diensten voor startende en bestaande bedrijven omvatten het volgende:

 • Start-up advies met de focus op marketing en verkoop
 • Voorbereiding van marketingstrategieën
 • Voorbereiding van bedrijfsstrategieën

In aparte deelgebieden coöpereren wij met verschillende experts.

Optimalisering van de buitendienst

Optimalisering van de buitendienst en gebiedsplanning.

De optimalisering van de buitendienst is niet op korte termijn te realiseren. Grotere herstructureringen hebben veel tijd, fijngevoeligheid en kennis van de experts nodig. Uw vertegenwoordiger moet de veranderingen niet alleen accepteren maar idealiter ook representeren.

Als externe adviespartner begeleiden wij u en uw team tijdens de optimalisatie van bestaande gebieden en bij de planning van nieuwe buitendienststructuren. Wij kijken met een objectieve, en op cijfers gebaseerde, blik op uw structuren en optimaliseren uw gebiedsplanning naar die van u geformuleerde doelstellingen.

Met geomarkting herkent u complexe verbanden in één oog opslag:

Als externe partner bieden wij u:

 • Coördinatie en begeleiding van de optimalisatie van de buitendienst
 • Kennis voor de keuze van de goede regionale marktdata
 • Een neutrale, objectieve kijk van buiten
 • Een waardevolle toevoeging t.o.v. van de marktkennis

De optimalisering van de buitendienst volgt in de geomarketing een bepaald model.

De aparte fases van de gebiedsoptimalisatie in een oversicht

Fase 1 - Analyse van de status quo

Taak:
Updaten van de bedrijfsinterne informatie:

 • Controlling/Reporting
 • Verkoopteam
 • Potentie voor de toekomst

Actoren:
Leiding van de verkoopafdeling + externe adviseurs

Risico's:
"Bedrijfsblindheid" kan ervoor zorgen dat problemen moeilijker te herkennen zijn. Een externe adviseur heeft hier vanuit een ander perspectief een frisse blik op.

Duur:
1-2 weken

Fase 2 - Definiëring van de doelstellingen

Taak:
Definitie van de planningscriteria:

 • Gebiedsuitbreiding
 • Reductie van het gebied
 • Prioriteiten stellen
 • Ontwerp en vergelijking van verschillende scenario's

Actoren:
Bedrijfsleiding en leiding van de verkoopafdeling

Risico's:
Het doel is de indeling van gebieden op basis van aanwezige klantenpotentieel. Dit is met  moeilijkheden verbonden: Vaak oriënteert men zich aan de waarden van het verleden. Om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk om er regionale marktdata bij te betrekken.

Duur:
2-3 weken

Fase 3 - Uitvoering volgens planning

Taak:

 • Vastleggen van de aanpak (gebied-, product-, klantengericht)
 • Vastleggen van de planning (potentieel, werklast, logistische processen)
 • Ontwerp en vergelijking van scenario's

Actoren:
Leiding van de verkoopafdeling + externe adviseurs

Risico's:
Externe invloeden belemmeren de vrijheid tijdens de planning en het is van belang om hier rekening mee te houden: bestaande klantrelaties, culturele en natuurlijke barrières, seizoensgebonden zaken, woonplaatsen van buitendienstmedewerkers en locaties van de filialen.

Duur:
1 week

Fase 4 - Afstemming en precisiewerk

Taak:
Haalbaarheid in de praktijk testen

 • Zijn de doelen gehaald?
 • Zijn de nieuwe gebieden in de praktijk bruikbaar.
 • q. aanpassing van de geografische structuren per regio

Actoren:
Bedrijfsleiding, leiding van de verkoopafdeling + verkoopteam

Risico's:
Een probleem kan de ontbrekende acceptatie van het verkoopteam zijn. Vaak worden veel uitzonderingen gemaakt - “Gebieden blijven zoals ze zijn.” Externe adviseurs zorgen voor objectiviteit.

Duur:
2-8 weken

Fase 5 - Implementatie en controle van de resultaten

Taak:
Klanten worden toegewezen aan de nieuwe structuren.

Actoren:
Verkoopteam + personeelsafdeling

Risico's:
Er moeten nieuwe medewerkers aangenomen worden c.q. nieuwe contracten met vertegenwoordigers gemaakt worden.

Duur:
6-12 weken

Expansie- en Vestingsplanning

U plant een expansie in nieuwe markten en regio’s? Doorslaggevend voor een succesvolle expansie zijn naast interne factoren de kennis van externe krachten die van invloed zijn op geplande vestigingen. Wij zorgen ervoor dat u alle relevante informatie ter beschikking hebt. Op deze manier kunt u het risico minimaliseren.

Tot de algemene informatie rondom de vestigingen behoren:

 • Het onderzoeken van de doelgroepen in het gebied
 • De invloed van lokale concurrentie
 • De frequentie bij de vestiging
 • Betekenis van de stad als vestiging voor detailhandel

Wij begeleiden verschillende bedrijven uit de detailhandel, dienstverlening en industriële sector bij de planning en optimalisatie van expansies.

Juist bij expansieplanningen voor het buitenland vind u bij ons een brede selectie van regionale marktdata. Wij brengen regionale gebieden door heel Europa in kaart.

Als kant-en-klaar concept bieden wij u een pakket voor Nederland aan waarmee u ook direct van start kunt met uw marketing.

Filiaalplanning en optimalisatie

De optimalisatie en uitbreiding van filiaalnetten op de Duitse en internationale markt is vooral voor de detailhandel en dienstverlener een belangrijke onderdeel van de strategie. Wij adviseren en begeleiden u bij de uitbreiding van uw filiaalnetten en voorzien u van belangrijke informatie van potentiële vestigingsgebieden. Hiermee kunt u de juiste beslissingen m.b.t. de vestigingskeuze nemen en risico’s tijdens de planning minimaliseren.

Wij geven u alle informatie over het vestigingspotentieel van bestaande of geplande filialen. Zo herkent u welke macrofactoren van invloed zijn op uw vestigingsplaats:

 • Lokale concurrentie
 • Frequentie van voorbijgangers
 • Potentiele klanten in de omgeving

Een uittreksel van de relevante marktdata vindt u onder marktdata. Voor specifieke vragen adviseren we u contact met ons op te nemen via mail of telefoon.

Doelgroepanalyse

Wat zijn de typische kernmerken van uw doelgroep? Kent u uw doelgroep daadwerkelijk? Wij analyseren uw bestaande klanten, vullen de klantdata met externe marktinformatie aan en stellen op basis daarvan uw regionaal potentieel aan klanten vast.

Het fundament zijn de resultaten uit het marktonderzoek van GfK. U klantgegevens worden bijvoorbeeld met socio-demografische data verrijkt. Op deze manier wordt uw doelgroep nog beter in kaart gebracht en komt u er achter waar nog kansen liggen. Zo kunnen wij het volgende in kaart brengen:

 • waar uw (potentiële) klanten wonen
 • welke socio-demografische eigenschappen deze hebben
 • uw doelgroepprofiel

Het resultaat:
U kunt marketing- en verkoopmaatregelen op de desbetreffende gebieden en regio’s afstemmen waar uw doelgroep ook te vinden is. U herkent motivaties en gedragspatronen van uw doelgroep nog beter en u bent in staat om sterk te segmenteren door middel van Direct Marketing.

Het afzetgebied voor de doelgroepanalyse is veelvoudig:

 • Lokale reclame, bijv. door interessante locaties voor affiches in kaart te brengen.
 • Doelgroepgerichte inrichting van het assortiment in uw verkooplocaties.
 • Optimalisatie van Direct Marketingacties door gericht adressen te kopen/te huren.

Graag ondersteunen wij u bij de doelgroepanalyse. Heeft u vragen of is er meer informatie wenselijk? Dan neem gerust contact op via email of telefoon.

Copyright 2020 p17 GmbH
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Webseite weiter verwenden, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Mehr erfahren...
OK